SIKS- Seksualitet, Identitet, Kjønn, Samliv
SIKS- Seksualitet, Identitet, Kjønn, Samliv
Meny
 
Hva innebærer faget sexologi?
Sexologi er et tverrfaglig felt som fokuserer på studiet av menneskelig seksualitet, seksuell adferd og seksuell helse. Det omfatter ulike aspekter av menneskelig seksualitet, inkludert psykologiske, biologiske, sosiale og kulturelle faktorer. Sexologi kombinerer kunnskap og forskning fra fag som psykologi, medisin, biologi, sosiologi, antropologi og utdanning for å forstå og håndtere problemstillinger knyttet til seksualitet.

Målet med sexologi er å fremme bedre forståelse av menneskelig seksuell adferd, relasjoner og opplevelser, samt den fysiske og emosjonelle velvære knyttet til sunn seksualitet. Det utforsker temaer som seksuell orientering, kjønnsidentitet, seksuell utvikling, seksuelle dysfunksjoner, reproduktiv helse, seksuell nytelse, samtykke, seksualundervisning og påvirkningen av kulturelle og samfunnsmessige normer på seksuelle holdninger og adferd.

Sexologer kan jobbe som forskere, terapeuter, pedagoger, rådgivere eller talspersoner, avhengig av deres spesialisering og ekspertise. De bidrar til områder som seksualundervisning, rådgivning om seksuell helse, terapi for seksuelle dysfunksjoner, relasjonell rådgivning, LHBT+-spørsmål og utvikling av politikk og tiltak knyttet til seksuell velvære.

Det er viktig å merke seg at sexologi er et mangfoldig felt, og perspektiver og tilnærminger kan variere. Målet er å fremme en omfattende og respektfull forståelse av menneskelig seksualitet samtidig som man fremmer seksuell helse, utdanning og velvære for enkeltpersoner og samfunn. Mange sexologer fordyper seg i ulike temaer, ta kontakt hvis du lurer på om vi er kjent med det du vil snakke om eller bare vil høre mer om hvordan vi jobber.